תקנון אתר

 • תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים.
 • אתר האינטרנט www.sweetnkarem.co.il שייך לחברת עין כרם המתוקה בע”מ.
 • המשך הגלישה באתר וביצוע פעולות באתר מהווה הסכמה לתקנון.
 • התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת מפעילי האתר
 • בכל שאלה ניתן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: sweetnkarem@gmail.com.
 • כל משתמש רשאי לבצע פעולות באתר, ולהזמין ממגוון המוצרים המוצגים בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
  1) למשתמש מלאו 18 שנה.
  2) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י מוסד פיננסי ו/או מוסד בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או בעל חשבון PAYPAL, ובמידה ואינו בעל כרטיס אשראי תקף ו/או אינו בעל חשבון PAYPAL הינו בעל הרשאה להשתמש באלו.
  3) למשתמש כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון פעילים.
 • כל משתמש הכשיר לביצוע פעולות כמפורט בפרק לעיל רשאי לבצע הזמנות באתר לצרכים אישיים בלבד ולמעט סיטונאיים.
 • אספקת המוצר במשלוח היא לכתובת בירושלים בלבד.
 • מחיר המוצרים המוצגים באתר כוללים מע”מ. ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת מפעילי האתר.
 • זמינות המוצרים למכירה באתר ו/או לאספקה כפופה לזמינות המוצר/ים במלאי.
 • על מנת לבצע הזמנה באתר נדרשים פרטים אישיים של המזמין באופן מלא ומדויק.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה באמצעי התשלום ו/או לא בוצע חיוב, לא נספק את המוצר/ים.
 • צבעים וצורות של מוצרי שוקולד המפורסמים באתר, הינם להמחשה בלבד, וייתכנו שינויים במוצר/ים בפועל.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון ו/או מכל דין אחר, המשתמש מסכים כי בכל טענה לנזק מכל סוג, כתוצאה מן השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעותו, ובמידה וטענתו תתקבל על ידי מפעילי האתר, לא יעלה גובה הפיצוי על הסך אשר שולם בפועל על המוצר/ים.
 • כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים, וכל זכות מכח דין אחר הינם רכושם של מפעילי האתר בלבד.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הזמנות ו/או לחסום משתמשים בכל מקרה של פעולה בניגוד לתקנון,/שימוש בלתי ראוי באתר/התנהגות בלתי הולמת/או כל שימוש פסול אחר בהתאם לשיקול דעת מפעילי האתר.
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל דיון במחלוקת הנובעת ממנו ייעשו בהתאם לחוקים החלים במדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט המוסמך בירושלים.